DIGITALIZÁCIA CIEST

ČO JE TO
MOBILNÉ MAPOVANIE?

MOBILNÉ MAPOVANIE patrí medzi NAJEFEKTÍVNEJŠIE METÓDY ZBERU VEĽKÝCH GEOPRIESTOROVÝCH DÁT, ak sa vyžaduje VYSOKÁ MIERA DETAILU A PRESNOSTI.


Konfigurácia senzorov závisí od konkrétneho účelu, avšak v jadre každého mobilného mapovacieho systému musia byť senzory na lokalizáciu a následne senzory na samotné mapovanie.

BENEFITY

V našom systéme sa na lokalizáciu využíva INS (Inerciálny Navigačný Systém) a samotné mapovanie je zabezpečované kombináciouPANORAMATICKEJ KAMERY a LIDARu.
RÝCHLOSŤ
PRESNOSŤ
KOMPLEXNÉ DÁTA
MODULARITA

DIAGNOSTIKA CIEST

Ako to funguje?

Pasportizácia ciest

Modul PanoMapper

S MODULOM PANOMAPPER budú pre Vás výsledky mobilného mapovania dostupné VŽDY A VŠADE.

Modul PanoMapperVám umožní mapovať priamo vo WebGISe a aktualizovať tak jednotlivé pasporty.

O nás

GEODETICCA VISION

Máme radi NÁROČNÉ VÝZVY, pri ktorých vieme využiť naše skúsenosti, vášeň pre presnosť, inžinierske myslenie a inovácie.

CRM form will load here

KONTAKT

GEODETICCA VISION, S.R.O.

Floriánska 19, 040 01 Košice, SR